Masterclass: hulp bij geldzorgen in de praktijk

Deze workshop heeft als doelgroep professionals die directe hulp bieden aan inwoners met geldzorgen. De training biedt een verdiepende workshop om handvatten te krijgen bij het signaleren van schulden, hulp bij het op orde brengen van administratie en budget, psychische kwetsbaarheid en weerstand, preventief leiden naar voorliggende voorzieningen, gebruik maken van regelingen, uitkeringen, fondsen en diensten die lokaal en landelijk worden aangeboden en in de praktijk brengen m.b.v. eigen vraagstukken en casuïstiek.

 Deze interactieve workshop duurt ongeveer drie uur en is als volgt opgebouwd:

  • Kennismaken en delen van ervaringen met inwoners met geldzorgen.
  • Actuele ontwikkelingen op het gebied van geldzorgen, schulden en regelgeving.
  • Herkennen signalen van geldzorgen en/of schulden.
  • Jullie vragen bij het op orde brengen van administratie en budget. Tools bieden: Financieel Planningsformulier en 4 weken formulier.
  • Meer succes in budgetcoaching door gebruik te maken van fases financiële gedragsverandering, de werking van het brein en stress sensitief werken.
  • Omgaan met weerstand in de budgetcoaching.
  • Preventief begeleiden naar voorliggende voorzieningen, zoals sociaal raadslieden,  thuisadministratie, budgetcoaching, schuldhulpverlening of bewindvoering. Complexe casuïstiek bespreekbaar maken en warme overdracht. Hoe zorg je voor waakvlamcontact?
  • Gebruik maken regelingen, uitkeringen, toeslagen, fondsen en producten die lokaal en landelijk aan te vragen zijn. Waar vind je de tools? 
  • Praktisch aan de slag: In gesprek over geldzorgen aan de hand van casuïstiek en inbreng vraagstukken. Inzoomen op gebruik afwegingskader, warme overdracht, op- en afschalen en samenwerking.  

Groepsgrootte:

In deze masterclass werken we met groepen tot ongeveer 20 personen.

Jullie investering:

Jullie investering voor deze masterclass is € 950,=. 

Interesse?

Neem contact met ons op via contact@elkenain.nl of via 0881264350.