Intervisie

Intervisie

Als professioneel werkzaam binnen de brede schuldhulpverlening, kan intervisie van grote waarde zijn.

Door regelmatig met elkaar te sparren en ervaringen uit te wisselen, kunnen jullie jezelf en elkaar blijven ontwikkelen en verbeteren. Tijdens een intervisiebijeenkomst kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Onze intervisie duurt over het algemeen één dagdeel, maar sommige intervisie bijeenkomsten beslaan twee dagdelen. Intervisie is een waardevol middel om te groeien en ontwikkelen als schuldhulpverleners.

Wil je als schuldhulpverlener blijven groeien en jezelf blijven ontwikkelen? Overweeg dan om intervisie in te zetten.