Basisopleiding Budgetcoaching SHV III

Kiwa-certificering module SHV III

Voor wie?

Deze opleiding is voor iedereen die werkzaam is als budgetcoach of als budgetcoach wil gaan werken.Ook wanneer je werkzaam bent in de vroegsignalering of het begeleiden van nieuw ingekomen inwoners, is deze training passend voor je. 

Tarief

De opleidingen SHV III duurt 4 dagen en bij het tarief is inbegrepen het lesmateriaal, examentraining en de catering op de cursusdagen.

Werkwijze

De theorie en de praktijk van het budgetcoachen zullen uitgebreid aan bod komen tijdens deze opleiding. Naast alle theoretische informatie zal er, door middel van casuïstiek en rollenspelen, geoefend worden. Er wordt daarom een actieve houding van de cursist verwacht. Wij leiden op voor de KIWA-certificering en dat houdt in, dat alle onderwerpen behorende bij het vakbekwaamheidsprofiel module SHV III (KIWA) aan bod zullen komen. Dus ook zullen wij aandacht besteden aan het vrij te laten bedrag, aflkoscapaciteit en de relevante wet- en regelgeving.

Lesmateriaal

Ter voorbereiding op de lessen neemt de cursist de online lessen door. Tijdens de livedagen gaan we hier mee oefenen gericht op de praktijk. Het lesmateriaal zal voortdurend worden aangepast aan de actuele ontwikkelingen binnen de budgetcoaching en schuldhulpverlening.

Toelatingseisen

Voor het volgen van de opleiding is een HBO werk- en denkniveau noodzakelijk. Zo nodig wordt er vooraf een intakegesprek gevoerd.

Duur van de opleiding

De duur van de opleiding is vier dagen. Er is één vaste cursusdag per week. Wij organiseren deze lesdagen van 9:30 tot 16:30 uur. Naast deze cursusdag dient u rekening te houden met ongeveer 10 tot 15 uur thuisstudie per week om het online trainingsmateriaal door te nemen. 

Plaats van opleiding

Onze opleidingen vinden plaats in Utrecht en Zwolle. Bij voldoende belangstelling (minimaal 6 cursisten) bestaat ook de mogelijkheid om de opleiding in andere plaatsen te volgen. We werken met groepen van 4-12 personen. 

Ook kan deze opleiding in-company worden gegeven op elke gewenste locatie in Nederland.

Modules Certificering

De indeling van de modules is als volgt:

  • Module SHV I: aanmelding, intake, advies, crisisinterventie, verzoekschriften en nazorg.
  • Module SHV II: herfinanciering, saneringskrediet, schuldbemiddeling, betalingsregelingen en budgetbeheer.
  • Module SHV III: budgetcoaching en communicatie.

Tijdens opleiding budgetcoaching zal alleen module SHV III  aan de orde komen.

U kunt de opleiding budgetcoaching direct uitbreiden met de opleiding Schuldhulpverlening (SHV I & II). Zie basisopleiding schuldhulpverlening .

Afsluiting opleiding

Er bestaat de mogelijkheid om tijdens de opleiding examen te doen voor de landelijke examens van Kiwa Nederland. De Kiwa heeft per 1 oktober 2010 de persoonscertificering schuldhulpverlening overgenomen van de NEN. Bij voldoende resultaat ontvangt u het Kiwa- certificaat behorende bij de module waarvoor u examen hebt gedaan. Tevens wordt u dan ingeschreven in het landelijk register van gecertificeerde schuldhulpverleners.

Verder bestaat er de mogelijkheid om bij Elkenain een afsluitend examen te doen (digitaal). Indien er een voldoende wordt gehaald op beide onderdelen, dan ontvangt u een certificaat van Elkenain.

De kosten van de opleiding en inschrijving

De kosten van deze opleiding bedragen € 1.725,- Dit is inclusief het lesmateriaal, lunches, koffie, thee en water en het eigen examen van Elkenain. Indien u wenst deel te nemen aan de examens voor de persoonscertificering van de Kiwa Nederland b.v., dan zijn daar extra kosten aan verbonden. Deze examens worden buiten de verantwoordelijkheid van Elkenain afgenomen. 

Scholingsvoucher

Vanaf 3 maart 2017 is het alleen nog mogelijk om een scholingsvoucher voor werkzoekenden vanuit de langdurige zorg aan te vragen. U vraagt de scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg aan als u:

  • Een opleiding wilt volgen in de richting van een kansberoep. Dit zijn beroepen waar de kans op werk gemiddeld of hoger is. U vindt deze beroepen in de kansberoepenlijst van het UWV.
  • Met een ervaringscertificaat (EVC) wilt bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

Vanaf 3 maart 2017 kunt u alleen nog een scholingsvoucher aanvragen als u:

  • Een zorgberoep in de langdurige zorg heeft.
  • Een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW- of IOW-uitkering ontvangt.

U kunt geen scholingsvoucher voor werkzoekende 50-plusser meer aanvragen. Deze regeling is per 1 oktober 2016 gestopt.

Wij kunnen helaas geen inschrijvingen aannemen via (ingevulde) inschrijfformulieren op websites van derden!

Examen

Het examen van Elkenain is in zwaarte vergelijkbaar met de KIWA-examens. De schriftelijke examens bestaan altijd uit twee onderdelen. U krijgt een aantal meerkeuzevragen en en een aantal cases met open vragen.

Begeleiding

Begeleiding tijdens en na onze opleiding vinden wij enorm belangrijk. De cursist kan tijdens en na de opleiding kosteloos gebruik maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen op het gebied van de budgetcoaching per e-mail.

Beroepsmogelijkheden met de opleiding budgetcoaching

Na het met goed gevolg afronden van de opleiding kunt u onder andere gaan werken bij:

  • Gemeenten als budgetcoach, eventueel met aandachtsgebied vroegsignalering of werken met statushouders
  • Je eigen onderneming als zelfstandig budgetcoach. 
  • Woningcorporaties met aandachtsgebied budgetcoaching. 
  • Bij banken/verzekeraars met aandachtsgebied budgetcoaching.

Stagemogelijkheden en baangarantie

Elkenain helpt de cursisten wel met het zoeken naar stage en/of een baan binnen de budgetcoaching. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een baan berust echter wel bij de cursist.Wij kunnen geen baangarantie geven. 

Docenten

Onze opleidingen worden gegeven door ervaren docenten.

Certificaten

Waarom certificering van de schuldhulpverlening?

De certificatie op basis van de Kiwa-norm (NEN 8048) moet leiden tot transparantie en tot verdere professionalisering van de schuldhulpverleningsector en de daarin werkzame personen. Dit is ook van toepassing op het vakgebied budgetcoaching. Verder zal de certificatie op basis van deze norm moeten leiden tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces voor zowel de cliënt als de schuldeiser.

Niet iedereen zal de behoefte hebben om Kiwa-certificaten te halen. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het afleggen van het eigen examen van Elkenain, met daaraan verbonden het eigen certificaat.

Opleidingen

2212 Module SHV III

  • Start:
  • Locatie: Zwolle, BCN Lübeckplein 21 8017 JZ Zwolle
  • Cursusnummer: 33376
  • Cursusdata: 17-03, 31-03, 14-04, 28-05
€ 1.725,00