Hybride leren: Budgetcoaching SHV III

Budgetcoach SHV III - Opleiding voor budgetcoaches en vroegsignaleerders

Voor wie is de opleiding Budgetcoach SHV III geschikt?

Deze vierdaagse opleiding Budgetcoach SHV III is bedoeld voor iedereen die als budgetcoach werkt of wil gaan werken. Of je nu als zelfstandige budgetcoach aan de slag wilt of als budgetcoach via de gemeente wilt werken, deze opleiding biedt alle kennis en vaardigheden die nodig zijn voor verschillende terreinen waarop je actief kunt zijn als budgetcoach.

Hoe is opleiding opgebouwd?

Deze trainng bestaat uit een online leerprogramma, waarin je per lesdag wordt voorbereid op de zes live lesdagen.

Tijdens deze hybride opleiding komen zowel de theoretische als praktische aspecten van budgetcoaching uitgebreid aan bod. Tijdens de livedagen word je door middel van casuïstiek en rollenspelen actief getraind om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. 

Bij onze opleiding hechten we veel waarde aan zowel financiële kennis als coachingvaardigheden. Zo leer je niet alleen alle achtergronden op financieel gebied die je nodig hebt, maar ook hoe je mensen kunt motiveren om de benodigde gedragsverandering te realiseren.

Bovendien leiden we je op voor de KIWA-certificering SHV III. Dit betekent dat alle onderwerpen uit het vakbekwaamheidsprofiel module SHV III (KIWA) aan bod zullen komen, waaronder het vrij te laten bedrag, aflkoscapaciteit en relevante wet- en regelgeving. We sluiten af met eigen proefexamens ter voorbereiding naast de proefexamens die KIWA ter beschikking stelt. 

Het lesmateriaal wordt voortdurend aangepast aan de actuele ontwikkelingen binnen de budgetcoaching. Voor deze opleiding is een HBO werk- en denkniveau vereist. Wanneer je dit niveau met name door werkervaring hebt opgebouwd, kan er vooraf een intakegesprek plaatsvinden.

Tarief van de opleiding

Het tarief van de opleiding is inclusief lesmateriaal, examentraining en catering tijdens de cursusdagen.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt vier dagen met één vaste cursusdag die om de week wordt georganiseerd. Naast deze cursusdag moet je ongeveer 10 tot 15 uur thuisstudie per lesdag doen om het online trainingsmateriaal door te nemen.

Plaats van de opleiding

De opleiding vindt plaats in Utrecht en Zwolle. Bij voldoende belangstelling (minimaal 6 cursisten) kan de opleiding ook op andere locaties worden georganiseerd. De groepen bestaan uit 4-12 personen. De opleiding kan ook in-company worden gegeven op elke gewenste locatie in Nederland.

 

Module certificering:

Tijdens deze training bereid je je voor op het KIWA examen SHV III:

 • Module SHV III: budgetcoaching en communicatie.

Je kunt de opleiding budgetcoaching direct uitbreiden met de opleiding Schuldhulpverlening (SHV I & II). Je volgt dan nog 3 dagen extra training. Neem contact met ons op, dan vertellen we je hier graag meer over. .

Afsluiting opleiding

Er bestaat de mogelijkheid om na de opleiding examen te doen voor de landelijke examens van Kiwa Nederland.

Verder bestaat er de mogelijkheid om bij Elkenain een afsluitend examen te doen (digitaal). Indien er een voldoende wordt gehaald op beide onderdelen, dan ontvangt u een certificaat van Elkenain.

De kosten van de opleiding en inschrijving

De kosten van deze opleiding bedragen € 1.725,- Dit is inclusief het lesmateriaal, lunches, koffie, thee en water en het eigen examen van Elkenain. Indien je wenst deel te nemen aan de examens voor de persoonscertificering van de Kiwa Nederland b.v., dan zijn daar extra kosten aan verbonden. Deze examens worden buiten de verantwoordelijkheid van Elkenain afgenomen. 

Scholingsvoucher

Vanaf 3 maart 2017 is het alleen nog mogelijk om een scholingsvoucher voor werkzoekenden vanuit de langdurige zorg aan te vragen. Je vraagt de scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg aan wanneer je:

 • Een opleiding wilt volgen in de richting van een kansberoep. Dit zijn beroepen waar de kans op werk gemiddeld of hoger is. Je vindt deze beroepen in de kansberoepenlijst van het UWV.
 • Met een ervaringscertificaat (EVC) wilt bewijzen dat je geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

Vanaf 3 maart 2017 kun je alleen nog een scholingsvoucher aanvragen als u:

 • Een zorgberoep in de langdurige zorg heeft.
 • Een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW- of IOW-uitkering ontvangt.

Examen

Het examen van Elkenain is in zwaarte vergelijkbaar met de KIWA-examens. De schriftelijke examens bestaan altijd uit twee onderdelen. U krijgt een aantal meerkeuzevragen en en een aantal cases met open vragen.

Begeleiding

Begeleiding tijdens en na onze opleiding vinden wij enorm belangrijk. De cursist kan tijdens en na de opleiding kosteloos gebruik maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen op het gebied van de budgetcoaching per e-mail.

Beroepsmogelijkheden met de opleiding budgetcoaching

Na het met goed gevolg afronden van de opleiding kun je onder andere gaan werken bij:

 • Gemeenten als budgetcoach, eventueel met aandachtsgebied vroegsignalering of werken met statushouders
 • Je eigen onderneming als zelfstandig budgetcoach. 
 • Woningcorporaties met aandachtsgebied budgetcoaching. 
 • Bij banken/verzekeraars met aandachtsgebied budgetcoaching.

Stagemogelijkheden en baangarantie

Elkenain helpt de cursisten wel met het zoeken naar stage en/of een baan binnen de budgetcoaching. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een baan berust echter wel bij de cursist. Wij kunnen geen baangarantie geven. 

Docenten

Onze opleidingen worden gegeven door ervaren docenten.

Certificaten

Waarom certificering van de schuldhulpverlening?

De certificatie op basis van de Kiwa-norm (NEN 8048) moet leiden tot transparantie en tot verdere professionalisering van de schuldhulpverleningsector en de daarin werkzame personen. Dit is ook van toepassing op het vakgebied budgetcoaching. Verder zal de certificatie op basis van deze norm moeten leiden tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces voor zowel de cliënt als de schuldeiser.

Niet iedereen zal de behoefte hebben om Kiwa-certificaten te halen. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het afleggen van het eigen examen van Elkenain, met daaraan verbonden het eigen certificaat.

Opleidingen

2212 Module SHV III

 • Start:
 • Locatie: Utrecht, BCN Utrecht CS
 • Cursusnummer: 33376
 • Cursusdata: 10-11, 24-11, 08-12, 15-12
€ 1.725,00