Budgettraining: Goed Geld Gesprekken

Deze budgetcursus is bestemd voor reguliere doelgroepen. Het is wenselijk, wanneer we naar bovengenoemd onderzoek kijken om daarnaast budgetcursussen te organiseren voor laaggeletterden en mensen met een taalachterstand. De titel Goed geld gesprekken kan overigens voor alle doelgroepen worden gehanteerd. We werken met een intake voor de budgetcursus, daar waar deze cliënten nog niet bekend zijn bij jullie gemeente. In overleg met jullie gemeente kunnen we dan tot een passende groepsindeling komen.

Voorafgaan aan de start van de cursus nemen we contact op met alle deelnemers om kort kennis te maken en samen met hen de mate van geldstress op dit moment te bepalen. Wij werken met de Pfifs lijst van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch gedrag. Mochten jullie hiervoor al een andere bestaande methodiek hebben om dit te bepalen, dan is dat natuurlijk ook helemaal prima.

In deze training werken we met 5 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 9:00 uur tot 11:30 uur of van 13:00 – 15:30 uur of voor werkenden van 19:00 -21:30 uur. De training kan ook op zaterdagen worden georganiseerd van 10:00 – 12:30 uur voor werkenden.

De groepen bestaan uit 4-10 personen. Bij kleine groepen tot maximaal 7 personen kan er gebruik gemaakt worden van onze locatie in Nieuwegein, Fort Vreeswijk 2 in de Fortwachterswoning. Voor het gebruik hiervan zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

De start van de eerste bijeenkomst heeft een vast karakter. Daarna gaan we modulair verder. We zorgen dat we tijdens de eerste bijeenkomst alle leermateriaal beschikbaar hebben, waardoor de budgetcursus wel direct concreet wordt vanaf de eerste bijeenkomst.

De start ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking met kennismakingskaarten. Wij hebben hier verschillende soorten sets voor beschikbaar, waardoor we per groep kunnen variëren.
 • Delen van ervaringen op het gebied van geld.
 • Jouw doelen voor de training bepalen met behulp van het Geldpad. We gaan op zoek naar een afbeelding die voor de deelnemer staat voor zijn of haar doelen. We noteren op het Geldpad vervolgens de doelen en de gelddoelen. De cijfers voor hun geldsituatie tot nu toe en de geldstress die we tijdens de intake met elkaar hebben bepaald noteren we hier ook op.
 • Keuzes maken over de inhoud van het cursusprogramma door de groep.
 • Start met het eerste onderdeel.
 • Vragen.
 • Afronding

De modules, waaruit ze een keuze kunnen maken zijn:

 • Jij en je DigiD
 • Je geldzaken helder krijgen.
 • Je administratie thuis.
 • Een budgetoverzicht maken.
 • Je inkomen in beeld brengen en verhogen.
 • Regelingen in de gemeente Nieuwegein.
 • Hoe gaat het nu met je geld?
 • Belastingen en toeslagen.
 • Hulp bij belastingen en toeslagen.
 • Verzekeringen.
 • Andere vaste lasten in beeld brengen.
 • Je losse uitgaven bijhouden met ons 4 weken formulier.
 • Van sparen achteraf naar sparen vooraf.
 • Je schulden helder krijgen.
 • Schulden aflossen.
 • Afspraken maken met schuldeisers.
 • Incassobureaus en deurwaarders.
 • Besparen.
 • Je geldstress verlagen.
 • Wat neem je van huis uit mee?
 • Sparen of beleggen.
 • Jouw geld in de toekomst.

Het streven is om in ieder geval een budgetoverzicht te maken, een start te maken met de aflossing van de bestaande schulden en budgetkeuzes te maken. Per module hebben we een Powerpoint presentatie en werkbladen beschikbaar. De gezette stappen de behaalde successen worden genoteerd op het Geldpad. Per bijeenkomst krijgen de deelnemers opdrachten op werkbladen mee om thuis uit te werken. Hiermee gaan we dan de volgende keer weer verder. Aan het einde van bijeenkomst 5 kijken we nog eens terug hoe het nu gesteld is met het stressniveau en waar ze financieel staan. We brainstormen met elkaar over mogelijke oplossingen, zodat iedere deelnemer met een eigen actieplan voor de toekomst naar huis gaat. We stellen voor om tijdens de laatste bijeenkomst iemand kort te laten aansluiten van het Servicepunt, zodat ze weten waar ze terecht kunnen met eventuele kleine vragen in de toekomst. In het kader van nazorg organiseren wij na een maand een koffie ochtend. Mocht er dan een terugslag zijn, dan kunnen we samen kijken wat hiervoor een passende oplossing zou kunnen zijn. Deze kunnen ook plaatsvinden op zaterdagen indien gewenst.

Voor groepen met een taalachterstand of in geval van laaggeletterdheid werken we met een iets aangepast programma. Hierbij wordt meer gewerkt met afbeeldingen. De taal passen we aan naar een passend niveau. Natuurlijk is dit ook mogelijk in gemengde groepen. Wij delen de mening van het genoemde onderzoek dat het werken met verschillende groepen met een vergelijkbaar niveau de voorkeur verdient.

Budgetcursus groepen met taalachterstand/laaggeletterd: Goed geld gesprekken

De duur van de bijeenkomsten is hetzelfde. Ook hier werken we met 5 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. De intensiteit van het programma zal wat lager liggen. Ook zullen we werken met minder huiswerk. Wij werken bij deze trainingen met groepen van 4-7 personen. Voor deze trainingen kan gebruik gemaakt worden van de Fortwachterswoning. Het is natuurlijk ook prima om voor deze trainingen gebruik te maken locaties in de eigen gemeente.

Voor deze doelgroepen ziet de start er als volgt uit:

 • In 2-tallen in gesprek om elkaar te leren kennen.
 • Ervaringen delen met elkaar in de hele groep.
 • Een afbeelding uitzoeken die gaat over wat jij belangrijk vindt.

Ook deze groep mag zelf kiezen waar ze het in de training over willen hebben. Ze kunnen kiezen uit de volgende modules:

 • Wat verdien je?
 • Je DigiD, hoe werkt dat?
 • Wat kun je aanvragen?
 • Wat kost je huis?
 • Wat betaal je iedere maand?
 • Wie krijgt nog geld van je?
 • Incassobureau/deurwaarder.
 • Hulp bij je belastingen/toeslagen.
 • Je ergens voor verzekeren.
 • Goedkoop boodschappen doen.
 • Geld om leuke dingen te doen.
 • Minder geld uitgeven.
 • Minder stress over geld.
 • Wat wil je later?
 • Ergens voor sparen.
 • Geld terug betalen.  

We werken in de volgorde die de groep heeft uitgekozen. Doel is om in ieder geval inzicht te krijgen in de inkomsten -/- vaste lasten, wat is je weekbudget, wat kun je doen voor je weekbudget en schulden aflossen. We zullen regelmatig samen kijken wat we nu al weten en hoe ze zich nu voelen. We gaan ook in gesprek over de geldstress. We werken hierbij met een Powerpoint met afbeeldingen. We gebruiken weinig tekst. De opdrachten geven we ter plekke. We maken gebruik van werkbladen met afbeeldingen en heel weinig tekst. De huiswerkopdrachten zijn kort en niet teveel per keer. De serie bijeenkomsten sluiten we af met kijken wat er nu al gelukt is en wat ze nog willen leren. Ze gaan naar huis met een aantal praktische tips waar ze verder mee kunnen. 

Ook voor deze groep werken wij in het kader van nazorg met een koffie ochtend na een maand. Deze kunnen ook plaatsvinden op zaterdagen indien gewenst.

Jullie investering

Budgetcursus “Goed geld gesprekken” ,

Inclusief intake, 5 bijeenkomsten, werkopdrachten

en koffie ochtend, exclusief 21% BTW                                      € 6.225,=

Interesse?

Neem contact met ons op via contact@elkenain.nl of via ons telefoonnummer 0881264350.