Masterclass: signaleren geldzorgen in de praktijk

Deze workshop heeft als doelgroep professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met inwoners met geldzorgen, zoals bijvoorbeeld BOA’s, huisartsen en jeugdwerkers vrijwilligers in de thuisadministratie, maatjes en andere hulpverleners.

Deze interactieve workshop van ongeveer twee uur is als volgt opgebouwd:

  • Kennismaken en delen van ervaringen met inwoners met geldzorgen.
  • Actualiteiten doornemen geldzorgen.
  • Herkennen signalen van geldzorgen.
  • Effect van geldzorgen op inwoners.
  • Route beginnende schulden naar problematische schulden. Uitleg over MSNP en WSNP.  
  • Waar moet je zijn in jouw gemeente? Welke organisaties doen wat? Denk hierbij aan spreekuren, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening.
  • Praktisch aan de slag: selecteren van de juiste doorverwijzing aan de hand praktische casuïstiek en eigen praktijksituaties.
  • Geldzorgen bespreekbaar maken. Bespreken hoe je dit gesprek kunt aanpakken m.b.v. gesprekstechniek.
  • Oefenen met een praktijksituatie m.b.v. gesprekstechniek.  
  • Afronding.

Groepsgrootte:

Deze interactieve workshop organiseren we voor groepen tot ongeveer 20 personen. 

Jullie investering

Jullie investering voor deze masterclass bedraagt € 950,= per dagdeel.

Interesse?

Neem contact met ons op via contact@elkenain.nl of via 0881264350.