Na jaren uitstel is het zover, per 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van kracht

Met ingang van 1 januari 2021 worden er als het goed is geen fouten meer gemaakt in de vaststelling van de hoogte van de beslagvrije voet. Dit is het gevolg van de Wet veenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv). Een en ander heeft staatssecretaris Van 't Wout op 8 december 2020 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

Vanaf 1 januari 2021 is een burgerportaal op het internet beschikbaar via  http://uwbeslagvrijevoet.nl.

Via de website www.uwbeslagvrijevoet.nl heeft iedereen toegang tot een openbaar toegankelijke rekentool om de correcte beslagvrije voet te berekenen. Deze rekentool is bedoeld voor (schuld)hulpverleners, vrijwilligers, werkgevers en andere organisaties.

In de eerder genoemde brief van 8 december 2020 schrijft de staatsecretaris ook over de voortgang van het wetsvoorstel 'Stoormlijning keten derdenbeslag'. Ook die wet is erop gericht het bestaansminimum van mensen die kampen met schulden beter te borgen als meerdere partijen schulden proberen te innen bij één persoon. De stoormlijning zal er voor zorgen dat gemeenten, waterschappen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV, het CJIB, het Landelijk Bureau Innning Onderhoudsbijdragen en de gerechtsdeurwaarders van elkaar weten wie er beslagen legt of bedragen verrekent met iemand die schulden heeft. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/08/voortgang-implementatie-wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-en-verbreding-beslagregister