Inkoop van scholing voor nieuwe doelgroep

UWV koopt bij Elkenain Schuldhulp scholingsdiensten in onder het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Vanaf medio augustus 2021 wordt gestart met het inkopen van scholingsdiensten vanuit de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19’ voor klanten met een WW-uitkering en klanten die binnen 4 maanden werkloos dreigen te worden.

Het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021 biedt sinds 1 april 2021 de mogelijkheid om voor klanten die onder de doelgroep van de ‘Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19’ vallen, scholingsdiensten in te kopen. Tot deze doelgroep behoren ook klanten die onder verantwoordelijkheid van gemeenten of sociale partners vallen en worden geholpen door een regionaal mobiliteitsteam, maar ook klanten van UWV waarvoor eerder geen scholingsdiensten konden worden ingekocht.