Schuldregeling nu ook mogelijk bij strafrechtelijke boetes

Mensen die door de rechter een boete opgelegd hebben gekregen of een schadevergoeding moeten betalen, kunnen een schuldregeling afspreken. Minister Dekker wil hiermee ‘mensen vaker in de gelegenheid stellen hun financiën op orde te krijgen’.

Tot nu toe was het voor mensen die een strafrechtelijke boete hebben uitstaan niet altijd mogelijk om deze mee te nemen in een schuldregeling - met uitzondering van verkeersboetes. Die situatie is een van de redenen dat het aantal Nederlanders met problematische schulden al jaren achtereen toeneemt. De vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), maken zich daar grote zorgen over. Ook het kabinet wil het aantal problematische schulden terugdringen.  

Een ex-gedetineerde die van zijn bijstandsuitkering een schadevergoeding moet aflossen aan het CJIB, houdt vaak nauwelijks geld over om andere schulden - bijvoorbeeld bij een telefoonprovider en een postorderbedrijf zoals de Wehkamp - af te betalen. Daardoor kan een kleine financiële tegenslag al snel ontaarden in enorme schulden. Een schuldregeling zou uitkomst kunnen bieden, maar kan niet worden aangevraagd omdat er een schadevergoeding moet worden betaald. De ex-gedetineerde kan daardoor niet beginnen aan het aflossen van zijn schulden.

Tijdelijke betalingsstop

Vanaf 1 december 2020 zijn schadevergoedingsmaatregelen en boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes, die binnen de looptijd (3 jaar) van de schuldregeling verjaren niet langer bij voorbaat een belemmering voor een schuldregeling. Het CJIB kan akkoord gaan met een schuldregeling voor bijvoorbeeld een schadevergoeding.

Met de uitbreiding van de schuldregeling wordt de vordering voor de schadevergoeding van de ex-gedetineerde meegenomen in de schuldregeling. Na drie jaar is de ex-gedetineerde vrij van zijn schulden. Voor het betalen van de schadevergoeding moet hij opnieuw een betalingsregeling met het CJIB treffen.

Win-Win

De uitbreiding van de schuldregeling is een win-winsituatie, zegt het CJIB. De ex-gedetineerde kan zijn schulden op een persoonsgerichte en verantwoorde manier aflossen, en daarmee zijn leven op de rit krijgen. Het slachtoffer heeft meestal recht op een voorschot op de schadevergoeding van het CJIB. Nu de ex-gedetineerde uit de schulden is, kan hij zijn ‘volledige afloscapaciteit’ inzetten om de rest van de schadevergoedingsmaatregel te betalen.

Op dit moment heeft het CJIB circa 7 duizend minnelijke schuldregelingen lopen. Exacte cijfers over het aantal mensen dat gebaat is bij de uitbreiding van de schuldregeling ontbreken; de NVVK schat dat het om ‘minstens duizend personen per jaar’ gaat.

De NVVK verwacht dat het aantal schuldhulpaanvragen gaat toenemen vanwege ‘de economische neergang’ sinds het uitbreken van de coronacrisis. De vereniging zegt dat mensen geneigd zijn om jaren te wachten voor ze echt hulp gaan vragen. Maar het is beter als mensen die hun inkomen sterk achteruit zien gaan, op tijd langs gaan bij een schuldhulpverlener van de gemeente. ‘Er zit nog een groot taboe op schulden, maar dat is niet nodig. Iedereen heeft er wel eens mee te maken. Stap over de drempel en zoek hulp.’

Bron: De Volkskrant - 1 december 2020