Budgetcoaching

Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met de geldzorgen van werknemers. Werknemers met financiële problemen brengen extra werk en extra kosten met zich mee en vormen een aanzienlijk (veiligheids)risico voor organisaties. U kunt als werkgever geconfronteerd worden met onder andere:

 • Loonbeslagen.
 • Hoger ziekteverzuim.
 • Motivatie-/productieverlies.
 • Fraude/diefstal.
 • (meer) bedrijfsongevallen.

U kunt als (goed) werkgever, uw werknemer helpen door uw werknemer budgetcoaching aan te bieden. Budgetcoaching kan loonbeslag, boedelbeslag en eventuele huisuitzettingzetting voorkomen en helpt uw werknemer orde op zaken te stellen, zodat deze weer zonder risico, optimaal voor uw bedrijf kan functioneren. Wij helpen uw werknemer weer grip op zaken te krijgen.

Voordelen voor de werknemer door budgetcoaching

 • Hulp bij het ordenen van de administratie.
 • Het krijgen van overzicht van de inkomsten en uitgaven.
 • Het ontvangen van geld besparende tips en hulp bij het invullen van formulieren, belasting, ontheffingen, toeslagen en dergelijke.
 • Advies in het voorkomen van betalingsachterstanden.
 • Advies over schulden, doorverwijzing naar andere instanties.
 • Controle op de hoogte van de beslagvrije voet, indien er al sprake is van loonbeslag.
 • Weer zelfstandig de financiële huishouding kunnen voeren.

Voordelen voor u als werkgever / terugverdienen van uw investering:

 • Minder kans op ziekteverzuim, minder kosten voor vervanging en re-integratie verplichtingen
 • Minder verlies van productiviteit
 • Betere motivatie
 • Grotere loyaliteit
 • Terugdringen van bedrijfsongevallen, diefstal en fraude.

Kosten voor het basisbudget adviesgesprek:

Als investering vragen wij van u als werkgever voor het basis budget adviesgesprek: € 295,00  (excl. BTW) per aangemelde werknemer. Dit bedrag is inclusief: een door de budgetcoach geschreven budgetadvies voor uw werknemer, een plan van aanpak voor de komende tijd en een terugkoppeling. Eventuele noodzakelijke / gewenste vervolggesprekken zullen vooraf met u worden afgestemd.

Ook verzorgen wij: (Incompany) workshops “Budgetteren voor werknemers". Deze workshop is ter voorkoming van loonbeslagen en problematische schulden van werknemers.Vraag vrijblijvend een offerte.

Nieuwsbrief

Via contact@elkenain-schuldhulp.nl kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is kosteloos.