Budgetbeheer

Een aantal mensen zal niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. Voor deze groep mensen bestaat de mogelijkheid om budgetbeheer aan te vragen.U kunt bij Elkenain zelf geen budgetbeheer aanvragen. Wij verwijzen u graag door naar de gemeentelijke afdeling schuldhulpverlening of een Kredietbank bij u in de buurt.

Het doel van budgetbeheer

Het doel hiervan is het garanderen dat betalingen tijdig worden gedaan en te voorkomen dat er (nieuwe) schulden, dan wel betalingsachterstanden ontstaan.De budgetbeheerders zorgen er voor dat de cliënt niet meer uitgeeft dan er binnen komt. Een deel van het geld krijgt de cliënt om van te leven, de rest is bestemd voor betaling van de vaste lasten of wordt gespaard.

Budgetplan

Budgetbeheer is altijd op vrijwillige basis. Na een intakegesprek wordt er een budgetplan opgesteld. Hierin staan de financiële gegevens van de cliënt vermeld evenals de gemaakte afspraken betreffende werkzaamheden van de budgetbeheerder.

Overeenkomst

Met alle gegevens uit het budgetplan wordt een overeenkomst opgesteld. De overeenkomst wordt, na goedkeuring van de cliënt, ondertekend. In bepaalde gevallen kan er een beroep gedaan worden op Bijzonder Bijstand van de Gemeentelijk Sociale Dienst voor vergoeding van de kosten van budgetbeheer. De cliënt krijgt maandelijks een overzicht van de ontvangsten en uitgaven die gedaan zijn. Hiermee wordt gezorgd voor volledige openheid en transparantie.