Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind en budgetbeheer komen voor een groot deel met elkaar overeen. Er is echter één zeer belangrijk verschil. Een Kantonrechter besluit of een cliënt beschermingsbewind nodig heeft. Dit gebeurt als een cliënt wegens medische of sociale redenen niet meer zelf in staat is om zijn/haar eigen financiële belangen te behartigen. Bij beschermingsbewind wordt de volledige bevoegdheid betreffende de financiën overgenomen, waardoor ook belastingzaken, kwijtschelding e.d. geregeld kunnen worden.

Het stopzetten van een beschermingsbewind loopt ook via de Kantonrechter. De Kantonrechter beoordeelt daarbij of een cliënt weer zelf in staat is zijn/haar eigen financiële belangen te behartigen.

Wat doet een beschermingsbewindvoerder?

  • Het openen een aparte bankrekening voor de cliënt.
  • Het maken een gedetailleerd budgetplan wat besproken wordt met de cliënt. De beschermingsbewindvoerder maakt een startbeschrijving van het vermogen, deze moeten hij aan de Kantonrechter voorleggen.
  • De beschermingsbewindvoerder schrijft alle instanties aan waarmee de cliënt een financiële relatie heeft. Hij vraagt hen om de rekeningen voortaan aan de beschermingsbewindvoerder te sturen en betalingen op het nieuwe rekeningnummer over te maken.
  • Zijn er andere bankrekeningen, dan laat de beschermingsbewindvoerder die afsluiten en het geld daarvan naar de nieuwe rekening overschrijven.

Zodra de eerste ontvangsten binnen zijn neemt de beschermingsbewindvoerder de administratie over. Cliënten krijgen maandelijks een rekeningoverzicht van de beschermingsbewindvoerder, waarop ze kunnen zien welke bedragen zijn binnengekomen en welke uitgaven er zijn gedaan. De beschermingsbewindvoerder zorgt ook eventuele belastingaangiften en aanvragen voor toeslagen en bijzondere bijstand.

Kosten bewindvoering

De kosten voor bewindvoering zijn geregeld binnen het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK). Bij een inkomen op bijstandsniveau is het vaak mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen bij de Sociale Dienst voor de kosten van bewindvoering.

PE-punten KIWA

Bent u KIWA-gecertificeerd schuldhulpverlener en moet u PE-punten halen. Dat kan door het volgen van onze opleiding beschermingsbewind. Voor zowel module 1 als module 2 (schuldenbewind) kunt u per module 12 punten KIWA krijgen.

Voor meer informatie en/of aanmelding voor beschermingsbewind, neem contact op met ons kantoor in Meppel. Telefoon: 0522-769051 of via email contact@elkenain-bewindvoering.nl.