Personeelsdiensten

Elkenain Personeelszaken: uw flexibele partner voor al uw personeelswerk!

Diensten

 • Werving & Selectie
 • (tijdelijke) Arbeidscontracten
 • Functionering- en beoordelingsgesprekken
 • P&O beleid
 • Opleidingsbehoefte
 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Dossiervorming
 • Ontslagzaken
 • Overige personeelszaken, opstellen huisreglement etc.

Het opzetten van een personeelsafdeling en het uitdenken en uitwerken van efficiënte en tijdsbesparende P&O procedures is één van de specialismen van Elkenain Personeelszaken. Maar ook voor kleinere projecten op het gebied van personeel gaat Elkenain Personeelszaken met plezier voor u aan de slag. Elkenain Personeelszaken is uw P&O afdeling in uw bedrijf.

Voor wie:

Binnen het Midden en Klein Bedrijf zijn personeelszaken vaak taken die de directie, bedrijfsleider of de financiële man er even “tussendoor” moeten doen.

Elkenain Personeelszaken voor het Midden en Klein Bedrijf, een P&O afdeling bij u in huis, zodat u en/of uw management alle tijd kunnen besteden aan de kerntaken.

Wij zijn er voor:

 • Bedrijven met 1 tot 75 medewerkers, zonder P&O functionaris of personeelszaken.
 • Bedrijven die zichzelf te klein vinden voor het in dienst nemen van een eigen P&O functionaris, maar die wel behoefte hebben aan een tijdelijke of een parttime P&O-er.
 • Bedrijven die zo hard groeien en daardoor op vaste tijden een personeelsfunctionaris nodig hebben.
 • Ondernemers die meer tijd en energie willen steken in acquisitie of het optimaliseren van hun product of dienst.
 • Ondernemers die specifieke personeelsvragen hebben;
 • Maar ook voor (grotere) bedrijven die tijdelijk een (interim) P&O professional nodig hebben is Elkenain Personeelszaken de juiste partner.
 • Waarom Elkenain Personeelszaken

U krijgt met Elkenain Personeelszaken de beschikking over een ervaren en professionele P&O-er die op de hoogte is van de laatste stand van wet- & regelgeving, zonder deze kosten volledig / vast op uw balans te hebben. U heeft geen last meer van absentie door ziekte of vakantie. Kortom u koopt gemak en continuïteit. Maar minstens net zo belangrijk, u krijgt als ondernemer een klankbord op P&O gebied en uw medewerkers krijgen een professioneel aanspreekpunt. U kunt zich blijven concentreren op uw kernactiviteiten en het verder uitbouwen van uw bedrijf. En u weet vooraf exact wat het u gaat kosten, dus geen verrassingen achteraf.

Werving & Selectie

Op basis van een gesprek met u stellen wij een (concept) vacaturetekst voor u op, welke gelet op de doelgroep, aansprekend en wervend van opzet is. Na uw akkoord, zal dit profiel uitgangspunt zijn voor werving en de sollicitatiegesprekken.

Als wervingskanalen kunt u kiezen uit o.a.:

advertentie op diverse vacaturesites (o.a. Monsterboard, Intermediair);

·  Additioneel: advertentie in de landelijke dagblad(en)  of specifieke branchegerichte vakbladen en/of sites.

· Inzet social media (o.a. LinkedIn, Twitter en Facebook).

Elkenain Personeelszaken selecteert voor u de binnengekomen (papieren en/of digitale) reacties van de sollicitanten en stelt uitsluitend die kandidaten aan u voor die voldoen aan het profiel en die passen binnen de (gewenste) cultuur van uw onderneming.

Wij verzorgen ook voor u de uitnodigingen voor de sollicitatiegesprekken.

U kunt ervoor kiezen om bij alle gesprekken met de kandidaat aanwezig te zijn, echter u kunt er ook voor kiezen het eerste (oriënterende) gesprek door ons alleen te laten uitvoeren.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op uw bedrijfslocatie. De (eerste) gesprekken zonder uw aanwezigheid kunnen eventueel ook op een andere locatie plaatsvinden.

Indien gewenst, kunnen wij na de eerste of tweede gespreksronde referenties van de kandidaat benaderen. Behalve een algemene en feitelijke check kunnen ook specifieke onderwerpen nog verder uitgelicht worden. Referentieonderzoek kan alleen plaatsvinden in overleg met de kandidaat.
 

Het opstellen van (tijdelijke) arbeidscontracten

Het opstellen van (tijdelijke) arbeidscontracten, maar ook het bijhouden van de afloopdata daarvan kunnen wij voor onze rekening nemen, zodat u niet onaangenaam wordt verrast met een werknemer in vaste dienst, terwijl u dacht nog tijdig afscheid van hem/haar te kunnen nemen.

Bij het opstellen van de arbeidsovereenkomsten kunnen tevens alle relevante overige bedrijfsregels worden meegenomen.

Functionering- en beoordelingsgesprekken

Goed werkgeverschap vraagt om jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek met de werknemer te voeren. In het functioneringsgesprek wordt samen met de werknemer zijn functioneren besproken. Ook wordt hierin gewenste / noodzakelijke scholing met de werknemer besproken en komen eventuele verbeterpunten ter tafel.  In het beoordelingsgesprek (vaak gehouden aan het eind van het jaar) deelt u uw werknemer mee hoe u tegen zijn functioneren aankijkt.

Wij kunnen naast de invoering van een dergelijk systeem ook de uitvoering voor u verzorgen. (Dit samen met u of met de direct leidinggevende van uw werknemer)

Opstellen van P&O beleid / huisregels / personeelsreglement

Hierbij kunt u denken aan:

 • Het opstellen van procedures rondom alle administratie m.b.t. personeel (checklist in- en uitdienst).
 • Het opstellen van beloningsbeleid / arbeidsvoorwaardenbeleid / bonusregeling / onkostenvergoedingen /arbeidsomstandighedenbeleid etc..
 • Het opstellen van sanctiebeleid (indien dit bij de cultuur van uw bedrijf past).
 • Het opstellen van personeelshandboek / bedrijfsreglement / huisregels (zodat u minder vragen van personeel krijgt).
 • Het opstellen van een studieovereenkomst (waarborgt uw investering in opleidingen).
 • Het opstellen van een leaseovereenkomst.
 • Het op orde brengen van de personeelsdossiers, zodat ze aan wettelijke eisen voldoen.

Vaststellen van opleidingsbehoefte

Het inventariseren van de opleidingsbehoefte en in overleg met u een opleidingsschema opstellen. Hierbij kunt u denken aan de wettelijke voorgeschreven (opfris)opleidingen Bedrijfshulpverlening en VCA alsook opleidingen / cursussen gericht op het specifieke vakgebied van uw werknemer.

Ziekteverzuimbegeleiding

Hierbij kunt u denken aan:

 • Het opstellen van een ziekteverzuimprocedure (ziek- en herstelmelding, wie doet wat, wat intern/extern).  Personeelszaken-Ambulant kan hierin ook volledig het aanspreekpunt voor uw bedrijf zijn);
 • Het opstellen van een ziekteverzuimprotocol (regels waaraan werknemer zich bij ziekte moet houden);
 • Het uitzoeken wat de meest geschikte arbodienstverlening (kostenbesparing of efficiencyslag) voor uw bedrijf is;
 • Het terugdringen van het ziekteverzuim door een actief ziekteverzuimbeleid toe te passen;
 • Het doen van onderzoek naar oorzaak verzuim/soort verzuim);
 • Het (laten) uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie ( (wettelijk verplicht voor iedere werkgever!).

Dossiervorming

Indien een werknemer niet naar uw tevredenheid functioneert kan er een verbetertraject worden ingezet. Personeelszaken-Ambulant kan u hierin adviseren en bij de (slecht nieuws) gesprekken met uw werknemer de initiatiefnemer zijn.

Ontslagzaken

 • Het adviseren van mogelijkheden met betrekking tot ontslag in geval van krimp of slecht functioneren van uw werknemer alsook de uitvoering van dit advies.
 • Het opstelling van een vaststellingsovereenkomst. Ontslag met wederzijds goedvinden kan tegenwoordig zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV werkbedrijf. Personeelszaken-Ambulant kan dit hele traject voor u verzorgen.
 • Het voorbereiding voor een ontbindingsverzoek voor kantonrechter (indien werknemer niet mee wil werken aan de vaststellingsovereenkomst).
 • Het begeleiden van ontslag op staande voet.
 • Het opstellen van de aanvraag ontslag UWV Werkbedrijf (indien u een goed dossier heeft opgebouwd).
 • Het begeleiden van einde dienstverband (einde contract door werkgever / opzegging door werknemer).

Overige personeelszaken

 • Het opstellen van functie- en taakomschrijvingen.
 • Het terugdringen personeelsverloop.
 • Het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.