PE training Vtlb en afloscapaciteit

Wanneer er sprake is van loonbeslag is er een vaste methodiek van welk bedrag je kunt leven. Het restant moet gebruikt worden om de schulden af te lossen. Je leert in deze hybride training hoe je dit bedrag bepaalt.

Wanneer de schuldensituatie verder uit de hand loopt, kan een schuldregeling noodzakelijk zijn. In deze regeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud: het vrij te laten bedrag (VTLB).

Zowel in het minnelijk traject als bij de toepassing van de WSNP wordt voor de vaststelling van het VTLB gebruik gemaakt van het rekenprogramma dat door de Rechters/commissaris in faillissement (Recofa) is vastgesteld. In de praktijk blijkt het lastig om het rekenprogramma (de zogenaamde VTLB/calculator) correct te gebruiken, met het risico dat de uitkomst niet correct is.

Deelnemers aan deze hybride training leren de uitgangspunten van de rekenmethodiek en oefenen, met gebruik van de Recofa toelichting, VTLB-berekeningen aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De training wordt georganiseerd van 9:30 tot 16:30 uur. Je dient rekening te houden met enkele uren voorbereidingstijd voor deze training. Je ontvangt namelijk voorafgaand aan deze training online trainingsmateriaal om u voor te bereiden. Hierdoor hebben we gedurende de dag zelf meer ruimte om praktisch te oefenen met elkaar. 

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Werken met de VTLB calculator
  • VTLB en het huwelijksvermogensrecht
  • Beslagvrije voet
  • Mogelijke verhogingen of verlagingen van de beslagvrije voet
  • Mogelijke correcties Vrij Te Laten Bedrag
  • Concurrente en preferente crediteuren
  • Bepalen afloscapaciteit

Voor deze hybride PE training kunnen de deelnemers 6 PE punten krijgen van de KIWA. We werken met groepen van 4-12 personen. 

We gaan voor aanmelding voor deze opleiding uit van een vooropleiding op HBO niveau.